Fredskyrka inställt p.g.a. Corona virus.

Ingen fattigdom!
Så blir de globala målen verklighet i vardagen i Bangladesh!
Medverkan: Görel Råsmark från Kväkarhjälpen

Lördag 28 mars kl. 9-11
Frukost 60 kr i Håstenskyrkan
Servering från kl. 08.45

Ingen Fattigdom 28 mars 2020