Håstenskyrkan i Coronatider!

P.g.a. rådande omständigheter är en stor del av verksamheten i Håstenskyrkan vilande i nuläget.
Scouterna träffas ute på Getterögården på onsdagarna som vanligt. På söndagarna klockan 11 firar vi enklare gudstjänster i ”trygghetsläge”. Det blir ingen predikan men vi sjunger, läser texter och ber tillsammans. Vi sitter utspridda på markerade platser i kyrksalen. Vi har inga psalmböcker och hälsar inte i hand. Det blir inget kyrkfika och vi firar inte nattvard i nuläget.

På torsdagarna kl. 12:30 (tiden när vi brukar ha lunchbön i kyrkan) förenas vi som kan och vill i enskild bön där vi befinner oss. Vi ber för dem som påverkas av Coronakrisen på olika sätt och annat aktuellt.

På torsdagarna kl. 18:00 – ca 18:30 är kyrkans nystartade bibliotek öppet för utlåning. Någon öppnar kyrkan och vi går in en och en och tittar på böckerna i lugn och ro. Ingenting registreras och lånetiden är fri. Har du böcker (alla sorts böcker tas emot) som du inte är rädd om och kan tänka dig att dela med dig av så tas de tacksamt emot.

Under påsken blir det en enklare gudstjänst på Långfredagen och en vanlig gudstjänst på Påskdagen. Vi firar den tillsammans med Värö och Gunhild Ringberg predikar.

Du som inte kan komma till kyrkan i nuläget har tillgång till både gudstjänster, andakter och andra samlingar via TV, radio och internet. Ett tips är att gå in på equmeniakyrkan.se där du hittar länkar till andakter allt möjligt intressant.

Behöver du, eller någon du känner, praktisk hjälp eller samtalskontakt så kontakta diakon Inga-Lill Ramnefors på telefon: 0703-751619 dagtid onsdag – fredag.

Till sist: Ovanstående gäller tills vidare. Vi vet inte när detta skall sluta och det kommer hela tiden nya direktiv från folkhälsomyndigheten. Uppdaterad information med programändringar kommer att läggas ut på hemsidan.

Inga-Lill Ramnefors Inger Strömberg
Diakon Vice församlingsföreståndare