Söndagen den 21/2

Här kommer länken till söndagens digitala gudstjänst. På den medverkar bl.a. några Björkö-bor: Harriet och Claes Lager
samt Lotta Linderum Alexandersson.