Fjärde söndagen i påsktiden

Nu på söndag, den fjärde söndagen i påsktiden är temat ”Livets väg” och ni får ta del av en digital andakt med Ulf och Lisbeth Peterson i Håstenskyrkan.