Fredsfrukost

Denna gången är rubriken ”Den goda jorden” och det ska handla om hur vi bör ta hand om en lokal resurs, den svenska åkerjorden. Att kunna odla sin egen gröda är viktigt, särskilt för utsatta människor. Vi behöver också förvalta de möjligheter som finns att bidra till försörjning av alla människor i världen. Vi ser odlandet också som ett betydelsefullt inslag för att behålla och utveckla biologisk mångfald och bidra till den omställning som krävs för att klara jordens nuvarande klimatkris.
Välkomna att lyssna och diskutera!