INSTÄLLT! Fredsfrukost, Biodling – en viktig bisyssla

”INSTÄLLT!

Vår inbjudne föredragshållare Tonny Jönsson har blivit sjuk med Covid-19. Därför blir vi tvungna att ställa in Fredsfrukost 12 februari. Vi beklagar förstås detta, men önskar honom ett snart tillfrisknande.

Nästa Fredsfrukost är lördag 9 april. Då får vi besök av Anders Kompass.”