Betraktelse februari 2019 – Det levande ordet

Februari 2019

Det levande ordet Inför Sexagesima eller Reformationsdagen

Det är alltid givande att ta till sig ordspråk och visdomsord tycker jag. De hakar fast i oss just för att de fångar något av livet självt. De rymmer så mycket mer än enbart sitt eget sammanhang!

Jag har med mig en mängd citat som på olika sätt lyfter tanken och insikten. Det är alltid givande att bläddra i citatboken och låta tanken flyga. Orden öppnar upp livet till en större dimension skulle man kunna säga. Ta det här citatet som jag tyvärr inte har någon källa till: ”Det är enkelt att räkna kärnorna i ett äpple, men det går inte att räkna antalet äpplen som kan komma ur en kärna” Genom att leka lite med ordföljden visar sig en stor sanning. Vem vet vad som kan komma ur obetydliga vardagliga ord och handlingar?

Så här på väg mot fastan och påsken tänker jag på ett citat om kärlek.  ”Det är skillnad på vad jag gör för att bli älskad, och det jag gör för att jag är älskad” Den som satt orden på pränt heter Magnus Malm, en erfaren själavårdare.  Jag tänker att han i denna mening både sätter fingret på orsaken till väldigt många konflikter människor emellan, samtidigt som innebörden också beskriver försoningens hemlighet. Den som ständigt kämpar för att få bekräftelse läser oroligt av sin omgivning med frågan: –Duger jag ? i sina ögon. Medans den som har insett att han eller hon är älskad bär på en inre trygghet, ett inre lugn som lockar fram det bästa i den egna personen. Utan oro kan hon se sig omkring och hitta det bästa i sin omgivning. Hon är beredd att våga se tillvaron utifrån andras synvinkel och blir därigenom kapabel lyssna.

Jag tänker mig, att precis som mina sparade citat hjälper mig förstå livet på olika sätt, fick Jesu ord hans samtid att stanna upp och få en ny förståelse av vem Gud är!  Gång på gång kan vi, såsom i Joh 7:40-52, läsa i evangelierna hur olika människor säger: Aldrig har någon människa talat som han!   Jesu förkunnelse bar på kärlek och befrielse, hans ord förändrar liv och släpper in Guds närvaro!

I liknelsen om sådden, Luk 8:4-13, som är en annan av texterna för Sexagesima-söndagen beskriver Jesus olika sätt att ta emot hans förkunnelse. Tar vi in hans ord och låter innebörden fylla oss eller lyssnar vi lite okoncentrerat för att i längden strunta i vad vi hörde? Ja, det levande Ordet, Jesus, öppnar livet om jag tar emot hans ord och låter dem gro i hjärtat. I hans ord kan jag finna vägen till insikten om att oavsett min omvärld så är jag älskad och sedd av Gud! Jag får börja stava på möjligheten av att vara älskad istället för att ständigt söka håva in bekräftelse. Jag kan dela med andra, istället för att se människor i min omgivning som hot då de får andras uppskattning men inte jag…

Så verkar det levande Ordet, Guds ord, liv till vår värld. Guds skaparord skapar liv! Jesu ord tänder kärlek i våra liv när vi lyssnar! Ord av kärlek öppnar nya möjligheter och föder vägar till förståelse och liv. Som Jesus sa: Så som jag har älskat er, ska ni älska varandra!

Leif Jöngren / Equmeniakyrkan Älvängen