Missionskyrkan har fått nytt namn

Ett nytt namn att lägga på minnet

Ett namn betyder mycket! Det märker man om man av någon anledning funderar på att byta. Älvängens missionsförsamling ställdes inför tanken på ett namnbyte och efter ett halvårs funderande var församlingen redo för beslut. Sista söndagen i mars togs beslutet att från och med nu heta Equmeniakyrkan, Älvängen. Likaså har SMU Älvängen bytt namn till Equmenia, Älvängen.

År 2012 bildades en ny kyrka i Sverige, Equmeniakyrkan, av de tre gamla kyrkosamfunden Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan Sverige.  Detta nybygge som den nya kyrkan är, kräver i sig inte att de lokala församlingarna måste byta namn. Men samtidigt är det inte heller enkelt att ha namn efter något som inte finns. Idag är Missionskyrkan fortfarande ett begrepp – men om 20 år är begreppet i sig historia och det uppstår oklarheter om vad som är vad.

Här i Älvängen tog vi beslutet att byta för att peka på det nya och inte fastna i det gamla.  Så småningom kommer också namnet på fasaden att bytas till Equmeniakyrkan i konsekvens med beslutet, hur det går med namnet på busshållsplatsen i backen blir mer en fråga för Västtrafik.

Bakgrunden för Equmeniakyrkans tillkomst var att tiden var mogen att söka ny väg för de tre bildarsamfunden. År 2012 togs det gemensamma beslutet att gå ihop och bygga nytt tillsammans under namnet Equmeniakyrkan för att tillsammans forma en kyrka för 2000-talet.

De tre ungdomsförbunden
SMU, Svenska Missionskyrkans ungdom,
MKU
 – Metodist-kyrkans ungdom och
SBUF – Svenska Baptistförbundets ungdomsförbund,
bildade redan 2009 en federation under namnet equmenia och  fr o m 2012  har federationen övergått till att vara den nya kyrkans ungdomsförbund med samma namn – Equmenia.

De tre kyrkorna har levt och verkat sida vid sida i nästan 150 år, var och en med sin tyngdpunkt och grund för att vara en egen kyrka. Den första baptistförsamlingen bildades 1848. 1876 fick Metodistkyrkan i Sverige en lagligt erkänd ställning som självständigt trossamfund och 1878 bildades Svenska Missionsförbundet, senare Svenska Missionskyrkan. 

Alltsedan dess har dessa tre samfund verkat sida vid sida och i det stora hela så har grundtankarna varit mycket lika – det var tre bekännelsekyrkor som betonar den personliga tron och dess uttryck i vår nutid. Kyrkorna fick med tiden en gemensam grundhållning i många frågor så tanken har länge funnits: varför inte bygga något nytt av dessa tre?    Processen att överbrygga de skillnader som funnits, har pågått i över 40 år och på vägen har fler och fler lokala församlingar vuxit samman – församlingar som på så sätt tillhört fler kyrkor samtidigt. Under de senaste decennierna så har samfunden närmat sig mer och mer och olikheterna har vänts till något berikande istället för att vara åtskiljande.

Equmeniakyrkan  utgörs i första hand av lokala församlingar. Det är i dem som kyrkans centrala liv och arbete pågår. De nationella och regionala organisationerna finns i första hand till för att stödja och uppmuntra de lokala församlingarna. Kyrkan har sitt huvudsäte och sina lokaler i Alvik, Stockholm.

Namnet Equmeniakyrkan knyter ihop kyrkan med sitt barn- och ungdomsarbete och det vill ange vad kyrkan vill verka för. Visst kunde de tre kyrkorna fortsatt, var och en för sig, men att bilda den nya kyrkan visar på enhet i Jesu Kristi namn och en önskan att stå för kristen tro och dess uttryck i vår samtid. / L Jöngren  

För mer  info – se www. equmeniakyrkan.se/alvangen