Latest Past Evenemang

Tillsammansdag

Söndag 26 september kl 10.00 – 15.00 Tillsammansdag  med gudstjänst, kyrklunch och samtal runt tron, tiden och församlingen!

Gudstjänst

Söndag 12 september kl 11.00 Gudstjänst med nattvard  Leif Jöngren, Ulf Olsson och Mattias Larsson