Vår församling

Equmeniakyrkan Älvängen tillhör Equmeniakyrkan och idag är vi 106 medlemmar.

Equmeniakyrkan Älvängen
Equmeniakyrkan Älvängen önskar vara en frimodig kyrka som har Jesus i centrum i allt arbete och i alla beslut.

Detta visar sig i: kärlek och trohet till Bibeln, omsorg och öppenhet mot alla människor, ansvarstagande för skapelsen, en iver att föra allt fler till en levande relation med Jesus Kristus.

Equmeniakyrkan
Equmeniakyrkan vill ge rum för livsviktiga frågor och möta den längtan vi alla delar av tro, hopp och kärlek med budskapet om Jesus Kristus. Den vill ge rum för livet mitt i ett samhälle av människor med olika tro och livssyn. Equmeniakyrkan är en av Sveriges största kyrkor med ett barn- och ungdomsarbete genom Equmenia (fd SMU).

Equmeniakyrkan är den näst största kyrkan i Sverige. I 1714 församlingar deltar mer än 136.500 människor i gudstjänstliv och andra aktiviteter. Equmenia engagerar kring 45.000 barn och ungdomar.

Församlingslivets centrum är gudstjänsten med Guds ord, dopet och nattvarden. Runt detta inbjuder församlingen till olika mötesplatser för eftertanke och gemenskap, men också engagemang i att forma ett bättre samhälle. Sång och musik har också en viktig plats i vår gemenskap.

Tillsammans med den kristna kyrkan över hela världen bekänner vi oss till Jesus Kristus som Herre och Frälsare, så som Bibeln berättar. Vi vill föra den övertygelsens vidare, både genom församlingarna i Sverige och genom mission i andra länder.

Med Kristus som ett tydligt centrum för tron vill Equmeniakyrkan inbjuda till en öppen gemenskap med utrymme för mångfald och olikhet i uppfattningar. Vi tror att olika sätt att tolka Bibeln kan göra gemenskapen rikare.
Equmeniakyrkan vill vara en fri och öppen kyrka: Fri i sin inbjudan till alla att ta ställning till och tolka kristen tro, öppen för hela det mänskliga livets mångfald och behov.

Vill du veta mer om vad vi tror på och står för så tveka inte att ta kontakt med vår pastor eller någon annan i församlingen där du bor.