Betraktelse januari 2018 – 3:e sön e Trettondagen

Livet gäckar oss då och då. Vid ett tillfälle en tidig vår, så tappade jag min bilnyckel hemma på

gräsmattan. Jag visste var på gräsmattan den måste ligga och storleken på nyckeln gjorde den

långtifrån osynlig. Sannolikheten för att hitta den var hög. Kostnaden för att koda in en ny nyckel till

tändning och centrallås låg dessutom långt över budgetens möjlighet vilket gav extra motivation att

hitta den. En avgränsad del av gräsmattan, stor nyckel – hur svårt kan det vara? Det är bara att leta.

Och letade gjorde jag – länge!. Men nyckeln föreföll att ha gått upp i rök, den gick inte att uppbringa!

Det var ett mysterium hur detta kunde ske, men jag fick ge upp och fick istället lära mig att hålla reda

på den nyckel jag hade kvar. Trots sannolikheten uteblev det förväntade resultatet. Förlusten av

nyckeln reste också frågan: Om Gud hör bön – varför hittar jag inte nyckeln?

Nyckeln var borta, gräset växte och klipptes under två säsonger. På sensommaren året därpå

kommer ett av barnen in i köket: – Titta vad jag hittade ute på gräsmattan! Och där var nyckeln!

Sannolikheten för att detta skulle hända var minst sagt låg – och ändå hände det!

Ett ganska litet vardagsbekymmer väckte stora frågor över varför Gud enligt mitt tycke inte gjorde

något. Jag insåg att jag hade fått ett bönesvar, fast långt senare än vad jag räknat med. När Gud inte

gjorde som jag tänkt att han skulle, ifrågasatte jag honom eftersom jag inte fick mitt förväntade

resultat. Detta fast jag egentligen visste bättre, för genom livet har ju Gud burit så många igenom så

oändligt mycket större bekymmer!

Denna erfarenhet visade mig än en gång att Gud är Gud och att han inte ryms inom ramen av frågan

om huruvida det fungerar att be eller inte. ’Fungerar’ i betydelsen att utfallet ska bli så som jag själv

förväntat mig. Nej, han är större än så! Jag fick både tillbaka nyckeln och en förnyad insikt om att

Gud bär mitt liv. Gud kommer alltid att ha omsorg om människan enligt Bibelns ord och vittnesbörd.

Men hur han kommer att handla bestäms inte av vår förväntan och våra i förväg uppgjorda planer.

Söndagens tema är ”Jesus skapar tro” och texterna handlar om hur människor får ta del av Guds

under, vilket föder deras tro. Hoppet de har om att få hjälp uppfylls mer än de förväntat sig, om än

på ett sätt de inte tänkt sig. Våra gränser av logik, förväntan och av vad som är möjligt, vare sig

begränsar Gud eller styr honom. Alltmedan hans kärlek till oss ständigt är en källa till liv och hopp för

oss! Ett hopp om att Gud hör bön och kommer att handla. En tillit till att oavsett vad som sker i livet

så bär han oss!

Mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen!

Leif Jöngren / Equmeniakyrkan Älvängen