Betraktelse maj 2020 – Insikten ger mognad

Maj 2020

Insikten ger mognad

5 sö i Påsktiden   Joh 17:9-17

”Gud älskar oss precis som vi är, och Han älskar oss för mycket för att lämna oss i det skicket” Detta citat hittade jag i boken ”Alltid älskad”, Arguments förlag. Det visar mycket på vad temat för kommande söndag innebär:  Att växa i tro.

Vad är det som ska växa? Är det min tro? Eller är det jag?

Av ovan stående citat så förstår du nog att jag lutar åt det sistnämnda, jag lär så länge jag lever och min tro, min relation med Jesus, får mig att mogna och växa hela livet. Vi människor är ju lika kapabla till ont som gott och vi har att öva oss i att främja det goda. Mognad kanske kan ses som att hitta riktmärken för det som bygger upp livet, att komma till insikt om vad som är det värdefulla och vad som i långa loppet saknar värde fast det ser så viktigt ut?

Människan, du och jag, är älskad av Gud och han vill forma oss med sin kärlek till att bli så lika honom som vi kan. Med andra ord – hjälpa oss att stå emot och bekämpa det destruktiva i vår tillvaro och förmåga.

Allt är på gott och ont. Covid 19 är inte något gott, men vår situation ger oss insikt om hur viktigt det är att kunna röra sig fritt, att kunna mötas oavsett antal och vilken skillnad det gör att i ensamheten få höra en annan människas röst i ett gott samtal!

Frågan är hur vi väljer att balansera våra ställningstaganden och vårt agerande i livet. I evangelietexten för söndagen ber Jesus till Fadern: ”Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem från det onda”  Alltså – gör dem inte perfekta utan hjälp dem att leva sina liv i kärlek – till dig, till sig själva och till medmänniskan, min läsning. Min tro på Jesus, min relation med honom formar mig och ger mig insikt om livets många sidor.

Jag har ett annat citat, jag tror att det är Kent Wisti som gett mig det i sin satir över det politiska spelet.. ”Somliga åsikter behöver sannerligen vädras” Det finns krafter i vår samtid som mer hamnar under beteckningen Enfald än under livets möjlighet av Mångfald. Att sträva efter sådana värden som tror sig ha enkla svar på svåra och komplexa frågor, värden som mest föder misstro mot allt som inte är som jag vill och är van att ha det, det är att förstöra och bryta ner det goda.

Livet är inte statiskt, allt står i någon form av process. Kärleken har tre grundstenar: sanning, rättfärdighet och barmhärtighet. Dessa tre tillsammans ger kärleken dess kraft, ger den insikt och mångfald som i sin tur ger livsrum och möjlighet till att finna rikedomen i livet. Att leva i kärlek är att öva sig i sanningen, öva sig i att söka rättvisa och rättfärdighet och att hitta vägen till att vara barmhärtig, visa nåd. Detta bygger liv och ger möjlighet för våra  relationer att existera och fördjupas! Kärleken föder insikt och ödmjukhet inför livet.

För mig är relationen med Gud en utgångspunkt för att tolka livet och hitta insikten om mig själv och om livets storhet. Så min bön är: Gud, hjälp mig att möta var dag med kärlekens närvaro, omsorgens uppmärksamhet och barmhärtighetens gärningar.                                                                        Leif Jöngren / Equmeniakyrkan Älvängen