Ängekyrkan

Ängekyrkan Härnösand ligger på fastlandet i området Änget / Murberget. Equmeniakyrkan är vår samfundstillhörigehet. Historiskt sett har vi varit del av Svenska Missionskyrkan men utgör nu en ny kyrka  tillsammans med Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige. Vår gemensamma ungdomsorganisation är Equmenia.