En kyrka för hela livet

– där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen –

Välkommen till Ängekyrkan!

Ängekyrkan Härnösand ligger på fastlandet i området Änget / Murberget. Equmeniakyrkan är vår samfundstillhörighet. Historiskt har vi varit en del av Svenska Missionskyrkan men utgör nu en ny kyrka tillsammans med Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige. Vår gemensamma ungdomsorganisation är Equmenia.

Equmeniakyrkan nationellt