Vy från Vårdklockans Kyrka Visby

Almedalsveckan 2023

Tillsammans med våra närliggande organisationer deltar vi under Almedalsveckan för att ta omvärldens frågor på allvar.

Vi är många som just nu söker hopp för framtiden. Därför bjuder vi in till samtal, lärande & opinionsbildande kring angelägna samhälls- och värderingsfrågor som står på spel i dagens samhälle. Vi vill aktivt skapa förändring och ta ansvar för vår gemensamma värld. I år vill vi särskilt synliggöra människovärdet. Peka på hållbarhet i alla dess dimensioner oavsett var i världen vi lever. Utmana till livsstilsförändring och gott ledarskap. Dela hopp! Verka för demokrati och hållbarhet. Påminna om civilkurage och att tillit bygger det gemensamma. Det ger hopp inför framtiden.

Program under Almedalsveckan

Tisdag 27 juni kl. 9.00

Hur kan förändring ske i det oväntade mötet?

Vad funderar, våndas och längtar du efter? I det nära livet och/eller kanske globalt? Vad ligger dig närmast om hjärtat? Vad kan var och en och kanske vi tillsammans göra för att bidra till en helare värld?

Tisdag 27 juni kl. 20.00

Är det möjligt att bromsa in i vårt höghastighetsamhälle?

Hur lever vi närvarande när allt snurrar fortare i tillvaron? Vad gör det med oss när vi inte kan påverka omvärlden – men lever mitt i den? Vad händer i oss när vi stannar upp, ser oss omkring och möter vårt eget inre landskap kopplat till världens händelser?

Onsdag 28 juni kl. 13.00-13.45

En existentiell hälso- och sjukvård?

God hälsa handlar om mer än frånvaro av symptom och sjukdom. Behöver hälso- och sjukvården arbeta tydligare med existentiella perspektiv i mötet med patienter för att nå Sveriges folkhälsopolitiska mål för god hälsa? Hur kan en bättre holistisk vård nås i Sverige och hur kan civilsamhället bidra?

Onsdag 28 juni kl. 20.00-21.15

Frikyrkans roll i kampen för demokratin – kan historien visa vägen i en osäker framtid?

I år fyller frikyrkan 175 år. Den spelade en viktig, men ofta bortglömd roll i formandet av den svenska demokratin. Idag beskrivs demokratin som hotad. Vilken roll kan frikyrkan spela där? Kan den åter bli en kraft att räkna med?

Torsdag 29 juni kl. 13.00-13.45

Staten – neutral eller livssynsöppen – vad är skillnaden och vilket samhälle skapas utifrån detta?

Den norska staten vilar på en livssynsöppen grund i syfte att skapa ett livskraftigt samhälle. I Sverige går utvecklingen i annan riktning. Snarare icke konfessionell än livssynsöppen. Men vad händer i ett samhälle där religioner förpassas till det privata och inte får synas i det offentliga rummet?

Torsdag 29 juni kl. 20.00-21.00

Hur kan liv i förändring bidra till att beroendebeteende bryts?

Hur kan missbruk och beroendebeteende brytas genom livsstilsförändring, självhjälp och personlig utveckling? Hur och när blir gemensamma erfarenheter en styrka? Vad betyder ärlighet för att komma vidare?

Fredag 30 juni kl. 10.00-10.45

Klimatkris – förbereder vi oss för apokalyps?

Det är bråttom nu. Är vi på väg mot en klimatkatastrof – eller är vi redan mitt i den? Apokalyps betyder uppenbarelse men också avslöjande. Kan klimatets ödesfrågor hjälpa oss i svaren för vilka vi är och vill vara. Hur finner vi hopp mitt bland hopplösa tidstecken?

Fredag 30 juni kl. 20.00-21.15

Behöver vi bromsa in i vårt höghastighetsamhälle?

Behovet att bromsa in i livet ökar – men hur gör vi för att hålla balansen, hitta fästpunkter och sammanhang för reflektion? Hur ser de praktikerna ut i våra egna liv idag, i samhällsbygget vi är en del av och i ett längre perspektiv.

Kontaktpersoner

Elisabeth Lindgren

Elisabeth Lindgren

Handläggare lärande och undervisning

08-580 031 51

elisabeth.lindgren@equmeniakyrkan.se