Vy från Vårdklockans Kyrka Visby

Almedalsveckan 2022

Diakonia, Studieförbundet Bilda, Equmeniakyrkan och Equmenia deltar under Almedalsveckan för att ta omvärldens frågor på allvar.

Vi är många som just nu söker hopp för framtiden. Därför bjuder vi in till samtal, lärande & opinionsbildande kring angelägna samhälls- och värderingsfrågor som står på spel i årets valrörelse. Vi vill aktivt skapa förändring och ta ansvar för vår gemensamma värld. I år vill vi särskilt synliggöra människovärdet. Peka på hållbarhet i alla dess dimensioner oavsett var i världen vi lever. Utmana till livsstilsförändring och gott ledarskap. Dela hopp! Verka för demokrati och hållbarhet. Påminna om civilkurage och att tillit bygger det gemensamma. Det ger hopp inför framtiden.

Klockan 20.00 varje kväll finns tid för eftertanke. Vad har den här dagen bjudit? Musik, ljuständning och en hälsning av Britta Hermansson. Andrum och gudstjänster ger oss hopp och riktning. Tillsammans med alla goda krafter vill vi forma ett gott och hållbart samhälle. Från Almedalen ända till jordens yttersta gräns.

Måndag 4 juli kl. 15.00-15.45 – Vårdklockans kyrka

Är Gud tillbaka i svensk inrikespolitik?

I delar av världen är religion en resurs som inte kan skiljas från övriga samhällslivet. I Sverige finns allt mer en ängslighet för tron trots att samhällets tillit, pluralism och etik vuxit fram, bl a tack vare trossamfunden. Hur påverkas politiken av forskning och media rörande religion i Sverige?

Medverkande: Ardalan Shekarabi, Socialförsäkringsminister, Socialdemokraterna. Antje Jackelén, Ärkebiskop, Svenska kyrkan. Henrik Ekengren Oscarsson, professor statsvetenskap med inriktning mot valforskning, statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Helle Klein, Ordförande Sveriges tidskrifter, chefredaktör/VD, Dagens arbete. Joakim Hagerius, biträdande kyrkoledare Equmeniakyrkan och moderator.

Arrangör: Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda


Tisdag 5 juli kl. 15.00-15.45 – Vårdklockans kyrka

Finns det hopp om allt går åt helvete?

Det mesta har ställts på sin spets senaste åren. Frågorna kring klimat, pandemi och krig oroar många på djupet. Det känns hopplöst men är det verkligen kört? Om hopp handlar om en hållning mer än om en sinnesstämning – vilket ansvar har vi då om jorden riskerar att gå under?

Medverkande: KG Hammar, ärkebiskop emeritus, Svenska kyrkan och teol dr. Sofia Camnerin, generalsekreterare Sveriges kristna råd. Lena Andersson, författare och krönikör. Joakim Hagerius, biträdande kyrkoledare Equmeniakyrkan och moderator.

Arrangör: Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda


Onsdag 6 juli kl. 15.00-15.45 – Vårdklockans kyrka

Risker med föreslagna demokrativillkor som rör statligt stöd till civilsamhälle och trossamfund

Vad står på spel om de föreslagna villkoren i den nya lagrådsremissen som rör statligt stöd till trossamfund/civilsamhället kopplat till demokrativillkor går igenom? Hur behöver demokrativillkor utformas som inte drivs av rädsla utan i stället stödjer demokrati och mångfald?

Medverkande: Linda Modig, 1:e vice partiordförande, Centerpartiet. Jakob Forssmed, 1:e vice partiordförande, Kristdemokraterna. Julia Kronlid, 2:e vice partiordförande, Sverigedemokraterna. Jakob Olofsgård, riksdagsledamot, Liberalerna. Hanna Gunnarsson, vice gruppledare, ersättare kulturutskottet, Vänsterpartiet. Mats Berglund, kandidat till riksdagen i höst, tidigare riksdagsledamot, Miljöpartiet. Johan Oljeqvist, VD, Fryshuset. Patrik Schröder, sakkunnig civilsamhälle, Fremia. Joakim Hagerius, moderator, biträdande kyrkoledare, Equmeniakyrkan.

Arrangör: Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda

Söndag, måndag och tisdag kl 20.00

Innan natten kommer – en stund av eftertanke

Kvällsbön med evangelist Britta Hermansson i Vårdklockans kyrka. Musik, ljuständning och kvällens tanke tillsammans med musiker Vårdklockans kyrka.

Söndag- tisdag kl. 20.00
Arrangör: Vårdklockans kyrka och Equmeniakyrkan

Välkommen!

Program i Vårdklockans kyrka under Almedalsveckan

Arrangörer i Vårdklockans kyrka: Act Svenska kyrkan, Andrum Visby, Asylrättscentrum, Diakonia, Equmeniakyrkan, Erikshjälpen, Kristna Fredsrörelsen, Mind, PMU, Sveriges Stadsmissioner,
SKUR-nätverket, Sociala Missionen, Studieförbundet Bilda, Sveriges kristna råd, Vårdklockans kyrka.

Söndag 3 juli kl. 20.00

Innan natten kommer…
en stund av eftertanke

Måndag 4 juli kl. 8.00-8.45

Hur ser framtidens bistånds-
och utvecklingspolitik ut?

Måndag 4 juli kl. 9.00-9.45

Hur ser framtidens bistånds-
och utvecklingspolitik ut?

Måndag 4 juli kl. 10.00-10.45

Stärker trossamfunden det
svenska samhället?

Måndag 4 juli kl. 12.00-12.45

Varför skjuter de – om
orättvisor och exkludering
som grogrund för våld

Måndag 4 juli kl 13.00-13.45

Vilken värld vill vi se?
– Ett samtal om värderingar,
teologi, drömmar och aktivism.

Måndag 4 juli kl. 15.00-15.45

Är gud tillbaka i svensk
inrikespolitik?

Måndag 4 juli kl. 16.00-16.45

Barn på flytt – strukturell hemlöshet
ur ett barnrättsperspektiv

Måndag 4 juli kl. 20.00

Innan natten kommer…
en stund av eftertanke

Tisdag 5 juli kl. 7.45-8.45

Vi tar inte ansvar för din
klimatångest – second hand vill
ändra ditt konsumtionsmönster

Tisdag 5 juli 9.00-10.00

Hur kan förändring ske i det
oväntade mötet?
Andrum visby & frukost

Tisdag 5 juli kl. 10.00-10.45

Hur ser framtidens bistånds-
och utvecklingspolitik ut?

Tisdag 5 juli kl. 12.15-13.00

Kan man vara troende i skolan?

Tisdag 5 juli kl. 14.00-14.45

Hur ser framtidens bistånds-
och utvecklingspolitik ut?

Tisdag 5 juli kl. 15.00-15.45

Finns det hopp om allt går
åt helvete?

Tisdag 5 juli kl. 16.00-16.45

Social dumpning och dess
konsekvenser

Tisdag 5 juli kl. 17.15-18.30

Bostad först – hinder
och möjligheter

Tisdag 5 juli kl. 20.00

Innan natten kommer …
en stund av eftertanke

Onsdag 6 juli kl. 7.45-8.45

Det medmänskliga samtalet –
att som ledare möta unga med
psykisk ohälsa

Onsdag 6 juli kl. 9.00-9.45

Hur ser framtidens bistånds-
och utvecklingspolitik ut?

Onsdag 6 juli kl. 10.00-10.45

Hur ser framtidens bistånds-
och utvecklingspolitik ut?

Onsdag 6 juli kl. 13.00-13.45

Eu:s vägval i migrationsfrågan

Onsdag 6 juli kl. 14.00-14.45

Hur ser framtidens bistånds-
och utvecklingspolitik ut?

Onsdag 6 juli kl. 15.00-15.45

Risker med föreslagna demokrati-
villkor som rör statligt stöd till
civilsamhälle och trossamfund

Onsdag 6 juli – 20.00-21.00

Sinnesrogudstjänst
Hur kan liv i förändring bidra till
att beroendebeteende bryts?

Torsdag 7 juli kl. 11.00-12.00

Papperslöshet, skuggsamhället
och ska ett nej alltid vara ett nej?