Från första september till fjärde oktober uppmärksammar vi tillsammans med kyrkor och samfund över hela världen Skapelsetid, Season of Creation. Det är en period som präglas av vårt ansvar för skapelsen, fred och rättvisa.

Under skapelsetid får vi tillsammans i lokal ekumenisk samverkan förenas i bön, gudstjänst och handling för att värna den jord Gud älskar – vårt gemensamma hem. Detta är ett uppdrag vi alltid har men som uppmärksammas lite extra under en period varje höst då vi får möjlighet att ge ännu större utrymme åt miljö och hållbarhet, fred och rättvisa i gudstjänst och vardag, både i församlingen och ekumeniskt på orten där vi finns.

Skapelsetid förenar världens 2,2 miljarder kristna kring ett gemensamt syfte. Med så mycket orättvisa runt omkring oss är det viktigt för kristna överallt att samlas och visa världen hur man älskar varandra och skapelsen.

Hur uppmärksammar vi Skapelsetid?

Under Skapelsetid finns en fantastisk möjlighet att lokalt samverka med andra kyrkor och samfund. Det finns många tips på hur vi kan uppmärksamma skapelsen och arbeta för fred och rättvisa i verktygslådan för klimatnödläge. Nedan finns några exempel.

Sveriges kristna råd uppmanar oss också att göra som andra kyrkor runt om i Europa och låta våra gudstjänster bli till uttryck för ett miljö- och hållbarhetsengagemang. Till det finns en bön att be som går att ladda ner här inom kort.

Tema för Skapelsetid 2024

Årets tema: Hopp och handling – tillsammans med Skapelsen

Ett tema och en gemensam bön tas varje år fram av en styrgrupp för hela Skapelsetid. I styrgruppen finns en bredd av kristenheten representerad med representanter från hela världen och ett brett urval av kristna miljö- och biståndsorganisationer och samfund.

Här kommer inom kort mer information om årets tema samt en bön att be under Skapelsetid.

Stig i skogen

Fakta om Skapelsetid

  • Skapelsetid är ett initiativ från Kyrkornas Världsråd.
  • Det startar alltid 1 september som är det ortodoxa nyåret och avslutas på Franciskusdagen 4 oktober.
  • I Sverige samordnas arbetet med Skapelsetid av Sveriges Kristna Råd >
  • Skapelsetid utropades för första gången 1989
  • Den internationella hemsidan för Skapelsetid är seasonofcreation.org >

Material

Här kan du ladda ner loggan för Skapelsetid i olika färger för att använda i din församling.

Har du frågor?

Då är du välkommen att kontakta oss.

Henric Götefelt

Projektledare klimatnödläge och Grön kyrka

0765-05 32 35

henric.gotefelt@equmeniakyrkan.se

Lena Bergström

Lena Bergström

Evangelist, fokus Klimatnödläge, teologi och andlighet

0703-06 28 02

lena.bergstrom@equmeniakyrkan.se