Församlingen

Gudstjänsterna i Ängekyrkan har öppnats igen

Begränsningarna som har gällt för samlingar och gudstjänster är nu borttagna. Det betyder att vi nu inte har markerade platser i kyrkan, men det finns fortsatt anledning till försiktighet.

Kyrkvärdarna kommer inte handhälsa vid entrén. Psalmböckerna ligger utplacerade i kyrksalen och vi cirkulerar inga kollekthåvar under gudstjänsten. Handsprit kommer fortsatt erbjudas vid entrén.

Vi riktar en stark vädjan till dig som inte är vaccinerad att göra det. Vi rekommenderar dig som inte är vaccinerad att vänta med att besöka Ängekyrkan till dess du tagit vaccinet. Det är också en fråga om omsorg och solidaritet med andra.

Gudstjänsterna fortsätter att direktsändas via Facebook 

Klicka på länken nedan så kommer du till Facebook

Ängekyrkan, Härnösand, Equmeniakyrkan

Om du vill ge kollekt eller en gåva till församlingen går det bra att sända pengar via Swish 123 305 9318 eller via bankgiro 119-2988.

Information om pandemin och covid-19

Det är fortsatt viktigt att Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs vid träffarna i Ängekyrkan.

Information från Region Västernorrland om Covid-19.

Information från Equmeniakyrkan centralt om Covid-19.