Sorunda missionsförsamling har bytt namn till Equmeniakyrkan i Sorunda

Sorunda missionsförsamling heter sedan en tid Equmeniakyrkan i Sorunda, men församlingens kyrka heter fortfarande Gudbykyrkan.
En ny hemsida håller på att etableras, välkommen till den liksom till det som händer i Gudbykyrkan.

Observera

Denna text publicerades första gången den 8 oktober, 2015. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

 

Equmeniakyrkan i Sorunda är numera namnet på Sorunda missionsförsamlingen. Anledningen till namnbytet är att tre av Sveriges äldre frikyrkosamfund har gått samman och bildat ett nytt samfund Equmeniakyrkan i Sverige. De samfund som gått samman är Svenska Missionsförbundet, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige. Det innebär i sin tur att Missionsförbundet inte längre existerar som samfund. Det nya samfundet finns idag i stort sett i samtliga kommuner i vårt land, och har ett omfattande internationellt samarbete med kyrkor i alla världsdelar. Församlingen har dock kvar namnet på sin kyrka Gudbykyrkan

Ny hemsida

Sedan något år har församlingen saknat en hemsida. Nu börjar en ny hemsida ta form. Än är den inte helt färdig. Men på hemsidan kan du se vad som händer i Gudbykyrkan under hösten. Där kan du också klicka dig fram till intressant information om församlingen. Där finns också de kontaktuppgifter som dum kan behöva om du vill ha kontakt med Equmeniakyrkan i Sorunda.

Välommen till det som  händer i Gudbykyrkan och välkommen till vår hemsida!