Om oss

Equmeniakyrkan i Sorunda är en del av Equmeniakyrkan.

Församlingen bildades 1878, samma år som Svenska Missionsförbundet bildades. Det är alltså snart 140 år sedan. Gudbykyrkan stod färdigt år 1884. Församlingen har dessutom haft ett par missionshus i Svalsta och Nedre Söderby. Dessutom hade man regelbundna gudstjänster i Blåbandslokalen i Berga. Gudbykyrkan har byggts om och till vid flera tillfällen. Den äldsta kyrkan hade läktare. Missionshuset i Nedre Söderby är idag Hannagården, en välkänd mötesplats i Sorunda. Förutom att församlingens historia kan hänföras till 1800-talets väckelserörelse, så är församlingen en del av den demokratirörelse som förändrade Sverige i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Långt innan det fanns allmän rösträtt i Sverige hade alla medlemmar i församlingen en röst vid församlingsmötet , församlingens högsta beslutade organ.

Idag vill Equmeniakyrkan i Sorunda vara ”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen”
Vi vill att Equmeniakyrkan i Sorunda skall:

– Präglas av Guds mission.
Det innebär att kyrkan alltid måste vända sig utåt, se Guds handlande i vår värld och utmanas av den tjänaranda vi lär av Jesus själv.
– Genomsyras av bön.
Det är i relationen mellan Gud och människa som kyrkan finns och uttrycksättet för denna relation är bönen. Gud vänder sitt ansikte till oss.
– Präglas av Guds ord.
Ett ord som väcker tro och förkunnar Guds nåd.
– Se diakoni tillsammans med vittnesbörd och gemenskap som kyrkans främsta uppgift.
En trovärdig kyrka lever som den lär. Syftet är att gestalta Guds rike i vår värld.
Det sker bl.a. genom samverkan med Hela Människan i Nynäshamn.
– Präglas av mångfald.
Vi är alla olika människor och det avspeglas i kyrkan.
– Vara relationell.
Kyrkan är en plats där hela livet ryms, en plats för brustenhet, för glädje och för lust.
– Förmedla Guds förlåtelse, som befriar människor.
– Vara hållbar.
En ekologisk hållbar kyrka i miljömedvetenhet, en socialt hållbar kyrka i gemenskap samt en ekonomisk hållbar kyrka i förvaltarskap.
– Stå för förnyelse och söka nya för vår tid bättre lämpade sätt att vara kyrka på.

Equmeniakyrkan i Sorunda och Equmeniakyrkan i Sverige:
– är engagerad i en rad ekumeniska organ både i vårt eget land och i världen.
– samarbetar med biståndsorganisationen Diakonia i olika delar av världen
– samverkar med studieförbundet Bilda
– är en av huvudmännen för Hela Människan i Nynäshamn
– samarbetar och stöder med kyrkor i Europa, Asien, Latinamerika och Afrika.

Välkommen att vara med för att forma en ny kyrka för vår tid!
Equmeniakyrkan i Sorunda