Gudbykyrkan har anskaffat en hjärtstatare.

I Gudbykyrkan kommer det att finnas en s.k. hjärtstatare.  Barnstugas personal har genomgått en utbildning för att kunna använda denna. Medlemmar i Equmeniakyrkan i Sorunda kommer också genomgå en utbildning för att kunna använda denna vid akut läge.