Bön ett sätt att söka Guds närvaro

Bön ett sätt att söka Guds närvaro i en kaotisk tid.

”Bed så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som beder han får, och den som söker han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Matt 7:7,8.

I Bibeln finns många berättelser om bön och Jesus uppmanar vid många tillfällen till bön.

Magnus Malm skriver om bönen: ”Det är naturligtvis något oerhört att en vanlig människa kan erfara personlig kontakt med universums Skapare. Det vi kallar ”bön” är i grunden inget annat än ett mirakel. Inget annat kan på djupet förändra en människas liv och ansluta henne till källor bortom allt vi vet.

Och samtidigt denna paradox: att detta mirakel fastnar i kön av allt annat vi skall göra under en dag. att de mest futtiga projekt hela tiden tycks gå före det som verkligen har betydelse.”

Ja, vi känner igen oss i denna beskrivning och vi försöker på olika sätt finna former för ett liv i bön mitt i allting annat som drabbar oss.

I förordet till Bönens trädgård av Martin Lönnebo kan vi läsa ”Man kan fundera över det där med bön. För visst är det väl så att Gud alltid är med oss, oavsett om vi finner de rätta orden? Gud hör oss genom vår tystnad och ser vår nöd redan innan vi formar ord. Ja, Gud vet på sitt outgrundliga vis precis vad vi behöver redan innan vi själva är medvetna om det…. Att be regelbundet är att växa i tillit till att Gud har en plan för oss. Att leva som kristen handlar i grunden om att lära känna en människa Kristus…

Att finna plats för Gud kan vara svårt. Ändå lönar det sig. Ju mer vi ger tid för Gud, desto mer får vi tillbaka.”

Det finns hjälpmedel för vårt böneliv. Ett sådant är Frälsarkransen med sina kulor  trädda till ett armband. Många är de som idag använder detta. Ett annat är någon av de andaktsböcker och bibelläsningsplaner som finns. Magnus Malm har genom sin bok ”Kännetecken” gett oss hjälpmedel i form av tre symboler, krubban, korset och evighetens symbol/cirkel/ringen.