Tro och liv

Hör vårt liv och tro ihop? Ja, vår tro formar våra tankar och beslut, summan av besluten blir vårt liv. Tro blir det som genomsyrar allt vi gör och genom vår tro får vi lita på Gud och hans ord.

Jesus berättar i Matteusevangeliet 17:20 ”Om ni har tro, bara som ett senapskorn, ska ni säga till det här berget: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting kommer att vara omöjligt för er.” Jesus ger oss ett exempel på ett spektakulärt gudsingripande, vad som faktiskt är möjligt om vi tror på Gud. Jesus tar senapskornet som exempel, ett av de minsta då kända fröer. Syftet med denna liknelse är att vi inte ska fokusera på vår tros storlek.

Vad ska vi fokusera på, om det inte är på vår egen tro? Jesus berättar att vi skall fokusera på Gud och hans Ord. Vi behöver inte vara oroliga över att vår egen tro är för liten, även en liten tro på en stor Gud kan uträtta stora mirakel. 

Tro kan beskrivas på många sätt men om du föreställer dig att du lutar dig mot en person så mycket, så att om personen flyttar på sig så faller du. I det läget är du fullständigt utlämnad till den personen som du lutar dig emot. Du gör det bara om du litar på personen, på samma sätt kan vi genom vår tro luta oss mot Gud. 

Min önskan är att du skall lita på Gud, luta dig mot honom och låt honom leda dig genom ditt liv. 

Med en önskan och Guds välsignelse. Marcus Johnson, pastor