Friheten i Kristus

Frihet är någonting vi alla drömmer om på olika sätt, men kanske är det så att den frihet vi till slut tror oss uppnå inte är lika fri som vi hade drömt om. Friheten vi drömt om kan till och med ha känts verkligare innan vi nådde fram till den, kanske hade friheten inte samma djupa mening som vi hoppats på. Jag tror att friheten behöver någonting att förhålla sig till för att verkligen upplevas som frihet, frihet utan mening eller mål ger ingen frihet.

Friheten i Kristus handlar om att vara fri genom någonting. I den friheten är vi beroende och fria, snarare än oberoende och fria. Vi är beroende av Kristus och får friheten genom honom, vi är fria i Kristus. I denna frihet finns det mål och mening, att vara behövd och sedd, att vara del av Guds plan.

När vi säger ja till Kristus i våra liv blir vi del av något större, något som ger oss en frihet och mening som sträcker sig utanför och bortom oss och begränsningarna i den här världen. Om vi låter oss konsumeras av den här världens statusjakt och köphysteri så kommer vi aldrig att få verklig frihet och frid i våra hjärtan, den frihet som erbjuds genom Kristus.

Jesus säger i Matteusevangeliet 11:29-30 ”Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.” Kristus vill lyfta av oss bördorna och ge oss frihet och mening med våra liv en frihet och frid som sträcker sig bortom denna värld och det värdsliga.

Min uppmaning till dig är att säga ja till Kristus och ge din själ frid och frihet i ditt liv. Detta är friheten som erbjuds dig, Kristus väntar på att just du skall säga ja till honom. Jesus säger ”Jag är vägen, sanningen, och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Låt Kristus leda dig i ditt liv och ge dig frihet!

Med en önskan om Guds välsignelse i och frihet i ditt liv! Marcus Johnson, pastor