Enheten i Kristus

Jesus berättar ständigt om hur viktig enheten är, och i sin långa innerliga bön i Johnnesevangeliet 17:21-23 handlar det om enhet. Jesus ber på sina bara knän att vi ska vara ett!

”Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de skall vara ett, liksom vi är ett: jag i dem och du i mig, för att de skall vara fullkomligt förenade till ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig.

Jesus berättar för oss att vi hör ihop som hans syskon, ju närmare vi kommer Jesus desto närmare kommer vi också varandra. Det är vad enheten i Kristus handlar om. Det handlar om att vara nära Kristus Jesus, att lära av honom och tjäna varandra på samma sätt som Jesus tjänade oss. Det är först när vi fokuserar helhjärtat på Jesus som vi hittar vår väg i livet.

Min uppmaning till dig är att se och följa Jesus, att sikta in dig på Jesus. Han är grunden till din tro. Det är vår tro på en allsmäktig Gud, på Jesu offer för våra synder och det eviga löftet om ett liv bortom döden som bär vår tro och vi har fått uppmaningen att vara ett, att bejaka olikheter, älska och respektera varandra för Guds rikes skull.

Jesus ber till Fadern: ”Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig”.

Med en önskan om Guds välsignelse! Marcus Johnson, pastor