Kärlekens kraft


Har du någon gång sett en film eller läst en bok där kärleken till slut segrat?

Ja, mycket av det vi ser och läser i populärkulturen handlar om kärlek på något sätt, där kärlek nästan alltid vinner. Det behöver inte vara en romantisk komedi eller ett romantiskt drama för att kärleken skall segra, en segrande kärlek finns i nästan alla genrer. Fler filmer och böcker än vi kanske tror har kärleken som vinnande kraft och som huvudbudskap.

I filmer beskrivs och dramatiseras kärleken ofta med vacker eller starkt stämningsskapande musik, kanske springer huvudpersonen för att hinna nå fram till sin kärlek eller så står denne i hällande regn. Både vatten och någon som springer är kända filmiska knep för att förstärka våra känslor, för att visa att detta är viktigt och är själva huvudbudskapet. Ofta handlar det om att ett viktigt beslut skall tas av någon eller att personerna på något sätt skall visa mod och styrka eller självuppoffring, som att ge sitt liv för någon som är ett tecken på det största kärleksbeviset.

Kanske beskrivs också huvudpersonerna kämpa med sig själva och övervinna sin svaghet eller vilsenhet. De avkrävs ofta ett beslut, då de står vid ett vägskäl, skall de följa kärleken eller inte? Ja, ni kan säkert mana fram en bild från en film, bok eller någon annan situation.

Min poäng är att vi bör se på kärleken som en stark kraft och något som är avgörande för oss själva och vår omgivning. Kärleken är inte bara gullig och intim eller strödda rosenblad i altargången! Nej, kärleken är avgörande, en sanning och kraftansträngning.

I bibeln finns kärlekens kraft ständigt närvarande och går som en röd tråd, men mest känd är nog ändå: ”Kärlekens lov” från 1 Korinthierbrevet 13.

1 Kor 13:4-10, 13 ”Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.” ”Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den skall förgå. Tungotalet, det skall tystna. Kunskapen, den skall förgå. Ty vår kunskap är begränsad, och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer skall det begränsade förgå. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.”

Kärleken kan inte jämföras eller mätas därför att den är avgörande, den är sanning och den är oändligt stark. Kärleken är större än den här världen, störst av allt är kärleken!

Om vi försöker se på kärleken som en omätligt stark kraft så är det faktiskt inte svårt att hitta denna starka kraft, den kraft som kräver styrka, mod och beslutsamhet! Den finns var vi än vänder oss trots att den sällan skrivs eller visas i tidningar och media. Den finns i små men betydelsefulla gärningar mellan människor som hjälper varandra den finns i våra familjer och församlingar. Naturligtvis finns den som en oändligt stark kraft mellan förälskade människor!

Min uppmaning till dig är att se och förstå att kärleken är en överväldigande stark kraft, om du väljer att se och använda den. Låt dig inspireras av bibelns berättelser av Jesus och kärlekens kraft. Världen blir en bättre plats med människor som förstår att kärleken är stark, och att kärleksfullhet är tecken på styrka och sanning.

Jesus visar oss att kärleken övervinner allt! Kärleken är obesegrad därför att inget kan tävla om dess storhet, inget kan tävla i dess klass. Inget kan besegra den därför att den är Guds kraft.

Med en önskan om Guds välsignelse. Marcus Johnson, pastor