Sätter du ditt hopp till Gud?

Sätter du ditt hopp till Gud?

Det är skillnad på att hoppas och sätta sitt hopp till Gud. Kanske säger vi ”Jag hoppas att det ska bli fint väder” och då menar vi att kanske blir det fint väder, kanske inte. Ett hopp riktat mot Gud innebär en trygg förtröstan, en stark förvissning om att Gud är med oss.

Hebr 11:1
”Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.”

Guds gåva till dig är ditt liv med Jesus Kristus och vi behöver ta emot Guds gåva för att vi skall få del av hoppet. Det är i tro på Jesus Kristus som vi får del av det levande hoppet genom hans död och uppståndelse.

Det är dock lätt att tappa hoppet på grund av saker som händer i våra liv, men det finns hjälp även för dessa stunder. Jesus led all din smärta och sorg när han gav sitt liv för dig. Han tog smärta, sorg och fruktan på sig för att du skulle kunna bli helad och kunna leva i hopp.

Även om vi är tacksamma för allt som verkar fungera bra i livet så är det ändå ett skört hopp om vi bara förlitar oss på vad den här världen kan ge. Det är bara Guds gåva till oss som kan ge oss verkligt hopp, ett hopp som också ger oss Guds frid.

Ibland kräver hopp en nästan barnslig tro, som ett litet barn förlitar sig och tror på sina föräldrar. Omständigheterna kanske säger att det är omöjligt och förståndet säger att det inte är någon idé, då behöver vi tro att det finns ett hopp ändå!

Hoppet är början för att vi skall tro på att det finns en väg, en plan för just oss och det börjar med att vi tar emot Jesus. Utifrån tro kan vi sedan sätta vårt hopp till Guds väg för just oss. När vi så har ett hopp kan vi därifrån få tro på att Gud har en plan. Tro på en lösning eller väg framåt bygger alltså på att vi sätter vårt hopp till Gud, tro och hopp hänger tätt samman.

Vi kan alla ha oro inom oss och känslorna kan ibland driva oss hit och dit, då behöver vi välja att sätta vårt hopp till Gud. Det är först när vi förtröstar på Gud som vi får frid och hopp. Kanske hjälper det dig när du är orolig att be en kort bön, eller bara säga orden högt för dig själv om och om igen. ”Gud hjälp mig, led mig och älska mig.”

Hoppet är absolut nödvändigt för att vi ska få frid i vår själ. Lösningen för all vår oro är att sätta vårt hopp till Gud.

Jeremia 29:11
”Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.”

Med en önskan om Gud välsignelse. Marcus Johnson, pastor