Årsmöte Equmeniakyrkan Hemse 28 februari 2021

Vårt årsmöte hölls i år på distans på grund av Corona-pandemin. Årsmöteshandlingarna skickades ut per post eller mejl till samtliga medlemmar. Församlingsstyrelsen har sedan haft personlig kontakt med medlemmarna.

Allt var som vanligt fram till mars månad. Under april månad hölls det enskilda andakter med stilla musik i kyrksalen. Från och med maj och till slutet av sommaren hölls gudstjänsterna i kyrkans trädgård. Sedan flyttade vi in i kyrksalen med corona-avstånd. Från november är det gudstjänster via Zoom (digitalt) tillsammans med övriga Equmeniakyrkor på Gotland.

Dagkyrkan som riktar sig till äldre hade några samlingar under februari och mars. Från april och året ut blev allt inställt på grund av Corona-restriktionerna

Till styrelse på 2 år valdes Erik Niklasson, Lotta Svensson.

Valda 2020: Tommy Gardarfve, Karin Levander och Gunder Nyman.

Till ordförande i församlingen valdes Gunder Nyman.

Till vice församlingsföreståndare valdes Karin Levander.

Vår pastor Frida Hägglund slutade under sommaren och flyttade till Umeå med sin familj för att börja arbeta som pastor i Sävar.

Marcus Johnson har vikarierat som pastor på deltid under vakansen.

Anna-Carin Johnson är församlingsmusiker på deltid.

Under året har det utförts reparationer i kyrkans lokaler. Ungdomsvåningen har fått en ordentlig upprustning. Fönster och entrédörrar har blivit ommålade.

Karin Levander