29 November 2020

Detta första inlägg i vår adventskalender är gjort av mig, Therese som är pastor i Sammilsdalkyrkan. Välkommen att ta del av en betraktelse i tre delar över adventstexten från Matteusevangeliet 21:1-9. Efter varje bild med bibeltexten finns en video som hör samman med texten.

Till att börja med, låt oss be:
Nådens Gud,
du som kommer till oss i Jesus Kristus,
vapenlös men starkare
än världens makter,
hjälp oss under detta nya kyrkoår
ta emot dig i våra liv
och i vår församling.
Låt ditt Ord och dina sakrament
ge oss ny kraft och glädje.
I Jesu namn.
Amen.

Therese