30 November 2020

Vänner!

Adventstiden har för mig alltid varit en underbar tid. Liksom fastetiden är det en period av förberedelse inför något stort och fantastiskt: julens budskap om Fridsfursten och påskens om Jesu uppståndelse.
Eftersom sången och musiken präglat mitt liv vill jag här delge er en sång, som jag sjungit massor av gånger i adventsgudstjänster.
Den heter Advent och är tonsatt av Gustaf Nordqvist. Texten är av E.N.Söderberg.

Sakta det klingar: Nu är advent!
Frälsaren kommer, Gud honom sänt.
Red dig att taga honom emot!
Kasta din börda ned för hans fot!

Midvinter sköna, härliga tid
bringar dig åter barndomens frid,
skänker ditt hjärta ljusning och ro,
tänder ånyo din flämtande tro.

Än är det hoppets, bidandets tid
snart ljuder änglars budskap om frid.
Sakta det klingar: Nu är advent!
Frälsaren kommer. Gud honom sänt!

Tillsammans med Rune sänder jag varma hälsningar.

Berit Bergström

Du kan lyssna på sången genom att trycka på röda ”knappen” nedan.

En ny ”flik” öppnas i din web-läsare där YouTube tar över. När du lyssnat klart kan du stänga den fliken för att komma tillbaka till församlingens hemsida igen.