11 december

ADVENT – ANKOMST OCH FÖRVÄNTAN   

Bibeltext: Sak 9:9-10 

    Ropa ut din glädje, dotter Sion,
 jubla, dotter Jerusalem!
  Se, din konung kommer till dig.
    Rättfärdig är han, seger är honom given.
    I ringhet kommer han, ridande på en åsna,
    på en ung åsnehingst. 
    Jag skall förinta alla stridsvagnar i Efraim,
    alla hästar i Jerusalem.
    Krigets vapen skall förintas.
    Han skall förkunna fred för folken,
    och hans välde skall nå från hav till hav,
    från floden till världens ände.

Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder oss inför julhelgen som snart kommer. 

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? 

Vi vuxna riktar kanske in oss mer på gemenskapen och ser fram mot möjligheten att få vara tillsammans med nära och kära lite mer än vanligt.

Förhoppningsvis är det också många av oss som ser fram mot att få fira Jesu födelse en gång till. Bli påminda om undret att Gud blev människa i Jesus för att visa oss hur mycket han älskar oss och vill ha gemenskap med oss.

För att fira den festen på bästa sätt behöver vi adventstiden som en förberedelsetid – för att fördjupa oss i vad det faktiskt innebär för oss här och nu att världens Frälsare föddes en gång i Betlehem.

Därför är det särskilt lämpligt att vi börjar ett nytt kyrkoår i advent. 

Att vi påminns om hur viktigt det är att i ett öppet hjärta ta emot denne fredens ödmjuke kung när han kommer ridande på en åsna.

Sång: PS 104:1:
Gläd dig du Kristi brud, och möt din Herre Gud.
    Den stora dag du skådat som oss profeter bådat.
    Hosianna, pris och ära! Vår konung är nu nära.

När vi firar advent tänder vi ljus – ett efter ett – och vi sjunger Hosianna-sånger för att påminna oss om det som hände med Jesus och det som kommer. Vi gör oss beredda att fira jul och ta emot Jesus, vår Frälsare som föddes i Betlehem och som en gång red in i Jerusalem på en åsna och blev mottagen av folket där.

Det viktigaste och underbaraste budskapet i advent är detta: Kristus har kommit, som världens Frälsare, men han måste bli min Frälsare. Han har kommit som världens ljus, men nu måste han bli min personliga tillvaros ljus,… (ur ”Som en skatt” s10, W Stinissen))

Så låt oss även detta underliga år fira advent i förväntan och glädje.

Tända ljus för hoppet och påminna oss om Jesus som kom hit till jorden för att ge oss ljus på vår livsvandring. Han är hos oss idag och skall komma tillbaka en gång för att hämta alla sina barn hem till det himmelska ljuset och glädjen.

Jesus vill att vi firar advent så att vi är beredda att ta emot honom.
Ja, han vill bli mottagen idag av dig och mig! 
Vi får säga: Välkommen, Jesus, in i mitt öppna hjärta!
När Jesus får vara med så blir också vårt adventsfirande fullt av värme, kärlek och ljus.

Du tillönskas en välsignad advent och jultid av din vän

Rune Andréasson