25 december

Vill gärna dela med mej av en sång som betytt – och betyder – mycket för mej under denna höst.
Kanske kan den bli till tröst och välsignelse för flera.

Varma hälsningar Karin Lindh

Gud vet vad som sker


Om utav prövningen spörjande du mot himlen ser
minns när ditt hjärta är sörjande, Gud vet vad som sker.
Räkna med mäktig och trofast Gud,
tag blott en dag i sänder
han som din fader hör bönens ljud,
allt till det bästa han vänder.


Stor är Guds godhet i frälsningen som du funnit har
se jag är med dig är hälsningen från din Gud din far
Räkna med mäktig och trofast Gud,
tag blott en dag i sänder
han som din fader hör bönens ljud,
allt till det bästa han vänder

Synes dig vägen betungande, hem till himlens land
Ljus är din stig när du sjungande ledes av Guds hand
Räkna med mäktig och trofast Gud,
tag blott en dag i sänder
han som din fader hör bönens ljud,
allt till det bästa han vänder