19 januari – Att mogna invärtes

DAG 2 i böneveckan för kristen enhet.
Tema: Att mogna invärtes
”Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er”
(Johannesevangeliet 15:4a)

Bibelläsning:
Efesierbrevet 3:14–21 Må Kristus genom tron bo
i våra hjärtan
Lukasevangeliet 2:41–52 Maria bevarade allt detta
i sitt hjärta

Förslag till psalmer:
286 Kom, helige Ande från höjden
Svk 481/PoS 530 Alla källor springer fram i glädje
PoS 397 Guds andes kraft ger liv åt allt