23 januari – Att välkomna andra

DAG 6 i böneveckan för kristen enhet.
Tema: Att välkomna andra
”Bär frukt som består”
(Johannesevangeliet 15:16b)

Bibelläsning:
1 Mosebok 18:1–5 Abraham tar emot änglarna
vid Mamres lund
Markusevangeliet 6:30–44 Jesu medlidande med folkmassorna

Förslag till psalmer:
91 Din kärlek Jesus, gräns ej vet
97 Jag behövde en nästa var du där
Svk 444/PoS 384 Mycket folk kring Jesus var