24 januari: Att växa i enhet – Ekumenisk andakt från Leksands kyrka


DAG 7 i böneveckan för kristen enhet.
Tema: Att växa i enhet
”Jag är vinstocken, ni är grenarna”
(Johannesevangeliet 15:5a)

Bibelläsning:
1 Korinthierbrevet
1:10–13, 3:21–23 Är Kristus delad?
Johannesevangeliet 17:20–23 Liksom vi är ett

Förslag till psalmer:
37 Kristus är världens ljus
60 En Fader oss förenar
61 Lågorna är många