25 januari – Försoning med hela skapelsen

DAG 8 i ekumeniska böneveckan för kristen enhet.
Tema: Försoning med hela skapelsen
”För att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig”
(Johannesevangeliet 15:11)

Bibelläsning:
Kolosserbrevet 1:15–20 I honom hålls allting samman
Markusevangeliet 4:30–32 Det minsta av alla frön

Förslag till psalmer:
287 Guds värld är en skimrande gåva
Svk 332:3–5/PoS 331: 3–5 Han oss en synlig bild har gett
Svk 368/PoS 394 Blås på mig, skaparvind