Julens budskap – från Jesaja

Men natten skall vika där ångest nu råder.

Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus,
över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram.

Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. De gläds inför dig
som man gläds vid skörden, som man jublar när bytet fördelas.

Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska
bryter du sönder, som den dag då Midjan besegrades.

Stöveln som bars i striden och manteln som fläckats av blod, allt detta skall brännas, förtäras av eld.

Ty ett barn har fötts, en son är oss given.

Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn:
Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig fader,
Fredsfurste.

Ur Jesaja 9:1a, 2-6

God jul önskar vi i Sammilsdalkyrkans församling!