För barn och ungdomar

Equmenia  är Equmeniakyrkans barn- och ungdomsarbete. Equmenia har sin grund i den kristna tron och erbjuder barn och unga att upptäcka mer av vem Jesus är. Equmenia Magra vill skapa en trygg plats dit alla är välkomna, ett sammanhang där barn och unga får växa i sin relation till Gud och till andra. Här hittar du mera information om våra olika verksamheter.