Barnvälsignelse

Markus 10:14-16

”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte…. och han tog upp dem i sin famn och lade händerna på dem och välsignade dem”