Om oss

Information om våra kontaktuppgifter och medarbetare hittar du på denna sida!

Rättviks Missionsförsamling är en öppen gemenskap av människor i olika åldrar som har en tro på Jesus Kristus. Den har sina rötter i den svenska folkväckelsen på 1800-talet och början av 1900-talet. Församlingen tillhör det nybildade Equmeniakyrkan. Vi är just nu lite mer än 100 medlemmar. Våra gudstjänster och andra samlingar är naturligtvis öppna för alla som vill komma och riktar sig till alla intresserade. Vi vill vara en kyrka för alla människor i livets olika skeden, en miljö där tro, hopp och kärlek får näring. En församling är en tillgång för den enskilde och en positiv kraft i samhället.

Tron på Jesus Kristus har gett oss något oerhört viktigt att dela med oss av. Vi vill erbjuda tron på honom och det nya livet som följer av det, till alla människor.
I församlingens grundsatser kan man bl.a. läsa:

”Därför vill församlingen
– visa vägen till tro på Jesus Kristus och inbjuda till livsgemenskap med honom i församlingen samt dela hela kyrkans uppgift att föra evangelium till alla folk,

– leva i vardagen, i arbetsliv och samhälle, hävda allas lika värde, värna rätten och avslöja orätten, uppmuntra till delaktighet i samhället, bidra till utjämning av världens resurser samt ansvara för och förvalta Guds skapelse,

– gestalta en gemenskap, öppen för alla, samt vara försoningens redskap i omgivningen och i hela Guds värld.

Att vara medlem i församlingen är en stor tillgång. Vi tror att vi människor behöver varandra och att den kristna tron får näring av att tillhöra en konkret gemenskap. Vi ser det naturligt att den som är döpt och tror på Jesus som sin herre och frälsare tillhör en församling. (Beträffande dopet är det så att i vår församling finns både barndöpta och troendedöpta sida vid sida). Att vara medlem i en kyrka ger gemenskapen och tron fasta konturer. I församlingen får man också möjlighet att göra något verkligt viktigt för andra människor. Kyrkan har ett mål som ingen annan organisation har! Om du vill samtala om medlemskap och kanske dop är du mycket välkommen att höra av dig till församlingen pastor, Per Knutsson.

Rättviks Missionskyrka

Missionskyrkan på Torggatan 10 anses som en av Rättviks vackraste byggnader. Den byggdes 1909 och innehåller kyrksal, församlingssal (för serveringar m.m.), kök, ett gemenskapsrum med soffgrupp. På andra våning finns nyrenoverade lokaler för ungdomsverksamhet och för mindre möten. Det ena rummet i ungdomsvåningen är utrustat med pingisbord och spel. Det andra har soffgrupp, mat/sammanträdesbord samt projektor, dator och ljudsystem. Ett par lägenheter ryms också i kyrkan.

Lokalerna kan hyras ut för konserter, föreningsmöten, konferenser, sammanträden m.m. Hör av dig via mejl eller telefon om du är intresserad.

Söderås Missionshus

Efter riksväg 69 mot Falun, strax utanför Rättvik finner du ett kulturskyddat missionshus, invigt 1878. Unika takmålningar av bibliska bilder utförda av Leksandsmålaren Lars Kers 1903. Högt beläget med vacker utsikt över Siljan. År 2011 återinvigdes missionshuset efter en omfattande renovering. Här bedrivs Café under sommarperioden men också en hel del gudstjänster och programverksamhet av olika slag.

En mycket vackert plats som passar för konserter, vigslar m.m.

För hyra av lokaler, mejla till: eqrattvik@gmail.com