Gudstjänster under pingsthelgen med Ida-Maria Brengesjö

27 Pingstafton kl.16.00 Seminarieum

kl,17.00 Fika

kl.18.00 Kvällsgudstjänst

28 Pingstdagen kl.11.00 Gudstjänst