Sångskatten

Vi sjunger gamla och nya sånger. Kaffeservering.

Tacocafé

Buffe till lågpris. Vuxna 40 kr . Barn 3-10 år 25 kr. Vi kontaktar Gary Johnson m.fl. på länk från USA.

Gudstjänst

Per Knutsson. m.fl.  Musik av "Laddufläkt"

Gudstjänst

Per Knutsson, Anders Soldh m.fl.  Söndagsskola för barnen. 17.30 Bibelskola Per Knutsson

Öppet café

Eftermiddagsfika och kravlös samvaro. 15.oo Bibelord och bön.

Gudstjänst

Per Knutsson. Bengt och Carina Smårs. Minnesstund för de under året hemgångna. Nattvardsfirande.