Alpha

Observera

Denna text publicerades första gången den 23 november, 2015. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Alpha är en grundkurs i kristen tro där alla frågor är tillåtna!  En Alphakväll består av tre delar: först möts man till en måltid och därefter lyssnar man till ett föredrag.I den tredje delen samlas man i en mindre grupp för samtal och frågor. I regel har vi en Alphakurs per år under vårterminen. Vi genomför kurserna tillsammans med pingstkyrkan och är vart annat år i Equmeniakyrkan och vartannat i Pingstkyrkan.

Du hittar alla tillfällen i vår kalender.