Alpha

Alpha är en grundkurs i kristen tro där alla frågor är tillåtna!  En Alphakväll består av tre delar: först möts man till en måltid och därefter lyssnar man till ett föredrag.I den tredje delen samlas man i en mindre grupp för samtal och frågor. I regel har vi en Alphakurs per år under vårterminen. Vi genomför kurserna tillsammans med pingstkyrkan och är vart annat år i Equmeniakyrkan och vartannat i Pingstkyrkan.

Du hittar alla tillfällen i vår kalender.