Bibelkoppen

Bibelkoppen är varannan torsdag kl 11 innan sopplunchen. Lite kaffe, lite bibelfunderingar med Peter pastorn och en liten, liten kaka. Hösten 2019 startar vi den 17 okt och kör sammanlagt fyra torsdagar. Vi spelar dessutom in så att du kan lyssna i efterhand (kaffet och den lilla, lilla kakan får du då dock ordna själv!).

Du hittar alla tillfällen i vår kalender.