Pingst – Guds närvaro!

Publicerat 

Välkommen till gudstjänst på pingstdagen kl 10. Pingsten handlar om hur Gud kommer till  oss genom sin helige Ande! Kom och hör ,mer på söndag när Peter pastorn predikar. Det blir medlemsvälkomnande och vi firar nattvard. Efteråt blir det kyrkfika.