Barnkören One Piece till Gudstjänsten

Söndag 22 sept ser vi fram emot ett härligt besök av  barnkören One Piece från Örebro. De kommer både att sjunga och medverka med drama. Peter pastorn talar och så blir det kyrkfika efteråt. Välkomna med -10.00 börjar vi.