Gudstjänst på söndag

Välkomna på gudstjänst söndag 15 sept. Vi börjar kl 10.00 som vanligt och pastor Sten Strömbom predikar. Peter Rydén sjunger och Inga-Maj Sandberg är mötesledare. Växtriket för barnen: Skatten -på äventyr med Gud. Och så kyrkfika efteråt.