Scouterna till gudstjänsten!

På söndag 6 okt är det gudstjänst för alla åldrar. Scouter och ledare medverkar. Peter pastorn talar. Och så kyrkfika efteråt! Välkommen med – vi börkjar kl 10.00.