Gudstjänstdags!

Välkommen på gudstjänst i Equmeniakyrkan söndag 27 okt kl 10. Peter pastorn predikar. Bernt Johansson sjunger och BrittInger Svensson är mötesledare. Växtriket för barnen och kyrkfika efteråt.  Har du aldrig varit i Equmeniakyrkan är du extra välkommen och se hur det är här!