Andra advent

Publicerat 

Välkommen på gudstjänst på söndag andra advent kl10.00. Peter pastorn predikar och Jennie Utbult sjunger. Anna Trapp är mötesledare och det blir barnens växtrike. Vi firar nattvard och så blir det Kyrkfika efteråt.