Med missionen i centrum

Välkommen på gudstjänst sön 19 jan kl 10. Missionen står i centrum, IngaMaj Gustavsson intervjuas om sin tid som missionär, Peter pastorn predikar och det blir insamling till Equmeniakyrkans mission. Barnens växtrike startar och det blir kyrkfika efteråt. Ovan eller van gudstjänstbesökare – välkommen med!